Warszawa 28.10.2011 r.

Materiały wideo z seminarium naukowego, które odbyło się w dniu 28 października 2011 r. w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie:

UWAGA: Aby pobrać plik, kliknij prawym klawiszem myszy na Pobierz i znajdź opcję "Zapisz link jako", lub opcję podobnej treści.

1. Ewa Krasuska - Udział biomasy w realizacji celów "Polityki Energetycznej Polski do roku 2030"

Pobierz film

2. Łukasz Kowalski - Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Pobierz film

3. Grzegorz Kunikowski - Wykorzystanie kolektorów słonecznych w Polsce

Pobierz film

4. Paulina Dziołak - Technologie energetycznego przetwarzania odpadów w Polsce i na świecie

Pobierz film

5. Barbara Smerkowska - Technologie uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego

Pobierz film

6. Krzysztof Biernat - Perspektywy rozwoju wykorzystania biopaliw

Pobierz film

7. Małgorzata Odziemkowska - Biokomponenty do samochodowych paliw silnikowych

Pobierz film

8. Izabela Samson-Bręk - Ocena cyklu życia (LCA) jako jedna z technik zarządzania środowiskowego

Pobierz film

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.