Lublin 01.02.2012 r.

Materiały wideo z seminarium naukowego, które odbyło się w dniu 01 lutego 2012 r. w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie:

Powitanie
inż. Jolanta Zienkiewicz (EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Wybrane zagadnienia z obszaru energii odnawialnej" - dr inż. Agnieszka Kasprzycka (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego"
mgr inż. Ewelina Paprota (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Agrotechnika, parametry energetyczne i możliwości wykorzystania biomasy wybranych gatunków roślin"
dr Alina Kowalczyk-Juśko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Technologie konwersji biomasy w energię użytkową"
dr Alina Kowalczyk-Juśko (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu"
dr Dariusz Wiącek (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Selekcja gatunków mikroalg do hodowli na cele energetyczne"
mgr Ewa Kwietniewska (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Czynniki warunkujące wzrost biomasy mikroalg"
dr Izabela Krzemińska (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie)

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

 

"Biogazownia rolnicza a zarządzanie przedsiębiorstwem. Profesjonalne zarządzanie jako determinant sukcesu sektora biogazowni rolniczych w Polsce."
mgr inż. Arkadiusz Derkacz (Szkoła Główna Handlowa)

 

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.