Poszukiwani trenerzy

Poszukujemy trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla przedstawicieli jednostek naukowych na temat ochrony własności intelektualnej z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W trakcie szkoleń poruszane będą następujące tematy:

 1. Podstawy prawne
  1. ustawa Prawo własności przemysłowej
  2. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  3. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  4. przepisy prawa międzynarodowego
  5. prawna ochrona know-how
 2. Wnioski, procedury i koszty ochrony praw własności intelektualnej
 3. Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań
 4. Szybka ocena potencjału rynkowego technologii i innowacyjnych rozwiązań
 5. Źródła informacji w ocenie potencjału rynkowego. Zasady prezentowania oceny potencjału rynkowego
 6. Istota marketingu innowacji technologicznych
 7. Analiza sytuacji marketingowej na potrzeby komercjalizacji innowacji
 8. Strategie marketingowe
 9. Prawna ochrona wynalazków biotechnologicznych a odnawialne źródła energii
 10. Innowacyjność w zakresie odnawialnych źródeł energii i wizja rozwoju bioenergii
 11. Finansowanie inwestycji innowacyjnych

Życiorys zawodowy należy przysłać do biura projektu do dnia 5 września 2010 r.

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.