O projekcie

Projekt jest realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka"

Działanie 4.2 "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"

na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt pt. "Upowszechnienie badań na temat odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru" będzie realizowany w okresie 01.05.2010 - 29.02.2012.

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.