PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY w LUTYM 2012 r.

 

EKSPERT-SITR Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego Spółka z o.o. w Koszalinie

oraz

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa
Zarząd Główny

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych otwartych seminariach naukowych na temat odnawialnych źródeł energii i bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony własności intelektualnej realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu pt.

Upowszechnienie badań na temat odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru

Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

– „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym"

Z naszych obserwacji wynika, że pomimo istnienia w Polsce olbrzymich zasobów odnawialnych źródeł energii mogących zaspokoić 90% zapotrzebowania, zużycie energii z OZE jest wciąż bardzo niskie i wynosi około 1,5 % zapotrzebowania na energię pierwotną. Wynik ten świadczy o niskiej świadomości na temat odnawialnych źródeł energii w Polsce. Główną barierą są niewystarczające informacje nt. programów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych związanych z OZE. Problem ten wynika z ograniczonej bazy danych lub jej dostępności o autentycznym potencjale energetycznym OZE. Dodatkowo obecne możliwości wymiany praktycznych informacji przez pracowników naukowych na temat osiągnięć w tym zakresie są bardzo niskie. Brakuje warsztatów praktycznych i dyskusji panelowych, które ujmowałyby problem OZE w sposób racjonalny a zarazem efektywny dla Polski. Bardzo często konferencje popularyzujące OZE mają charakter zamknięty a problematyka głównie dotyczy przedstawieniu możliwości inwestycyjnych.

Naszym celem jest podniesienie wiedzy w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego obszaru. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 19 otwartych seminariów naukowych, na których zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia oraz prace badawczo-rozwojowe z dziedziny OZE. Tematy seminariów będą uwzględniały zarówno osiągnięcia krajowe jak i światowe. Oprócz tego zorganizowane zostaną szkolenia na temat ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE.

Zapraszamy pracowników jednostek naukowych z całej Polski do udziału w otwartych seminariach naukowych oraz szkoleniach, które będą realizowane od września 2010 roku do lutego 2012 roku.

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.