Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii oraz wsparcie ochrony własności intelektualnej z tego obszaru na terenie kraju.

Cele szczegółowe projektu:

  • upowszechnienie i uświadomienie co do znaczenia prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie OZE,
  • przedstawienie barier i sugestii rozwiązań we wdrażaniu wyników badań do praktyki w sektorach mogących wykorzystywać OZE,
  • podwyższenie wiedzy związanej z ochroną własności intelektualnej z zakresu OZE wśród 60 pracowników jednostek naukowych (w tym 35% tj. 21 kobiet oraz 65% tj. 36 mężczyzn).
 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.