Partner projektu

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Główny w Warszawie powstał w 1953 roku. Jest dobrowolną, samorządną, samofinansującą się organizacją zawodową skupiającą inteligencję techniczną pracującą w wielu dziedzinach rolnictwa.

Celem Stowarzyszenia jako organizacji pozarządowej jest inicjowanie, promowanie i współudział w wprowadzaniu postępu w rolnictwie, praca na rzecz przekształceń i rozwoju terenów wiejskich, podnoszenie poziomu zawodowego i rozwoju osobowego członków SITR.

Zgodnie z treścią Statutu Stowarzyszenie osiąga swe cele przez różne formy działania:

 • szkolenia,
 • kursy,
 • kongresy,
 • konferencje,
 • seminaria,
 • narady naukowo - techniczne,
 • zagraniczne wyjazdy studyjne,
 • wyjazdy na targi rolnicze,
 • zagraniczne praktyki dla młodzieży,
 • wspieranie ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego.

 

Priorytety Stowarzyszenia:

 • popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi,
 • działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa,
 • integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo - technicznego,
 • działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej,
 • działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego, ochrony zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa.

 

Samofinansowanie działalności to oprócz składek członkowskich przede wszystkim działalność statutowa prowadzona przez Oddziały SITR oraz świadczenie usług eksperckich przez Okręgowe Ośrodki Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR w zakresie usług:

 • ekspertyzy i opinie techniczne,
 • wyceny majątku zakładów do przekształceń własnościowych,
 • wyceny nieruchomości, środków transportu, maszyn i urządzeń,
 • szacowanie szkód, rekultywacje,
 • działalność szkoleniowa,
 • projektowanie i  kosztoryso-wanie budownictwa,
 • pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
 • usługi radiestezyjne,
 • doradztwo ekonomiczne i techniczne,
 • usługi produkcyjno - handlowe,
 • operaty wodnoprawne.

 


Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
Zarząd Główny w Warszawie
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 826-21-76, 22 827-02-52, fax. 2 827-54-39
www.sitr.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.