112,7 mln zł więcej na rozwój zielonej energii PDF Drukuj Email

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeznaczyło dodatkowe 112,7 mln zł na Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. „Z uwagi na duże zainteresowanie Działaniem 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na Działanie 9.4 o kwotę stanowiącą ok. 112,7 milionów złotych dokonując realokacji środków w Priorytecie IX POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach zatwierdzonej nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko” – podaje MRR.

Więcej na stronie: http://energetyka.wnp.pl

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.