Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020 PDF Drukuj Email

Podczas posiedzenia w dniu 13 lipca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła dokument Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020, przedłożony przez ministra gospodarki.

W dokumencie wskazano optymalne warunki do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, który ma być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biogazownie stanowią jeden z najważniejszych celów wyznaczonych przez "Politykę energetyczną Polski do 2030". Zapisano w niej wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15 proc., a na rynku paliw transportowych do 2020 r. o 10 proc.

Czytaj więcej: http://agroenergetyka.pl

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.