Seminaria

W ramach projektu przeprowadzimy 19 jednodniowych otwartych seminariów naukowych na temat Odnawialnych Źródel Energii mających na celu uświadomienie i popularyzację prac badawczo-rozwojowych z tego zakresu. Seminaria przeznaczone są dla pracowników jednostek badawczo-naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo rozwojowych), których serdecznie zapraszamy. Prowadzone będą przez uznanych w Polsce i na świecie naukowców. Wszystkie seminaria można obejrzeć i wysłuchać na żywo w internecie na tej stronie w dniu trwania danego seminarium.

Do tej pory zorganizowaliśmy seminaria, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Puławach i Gdańsku. Planowane są w Lublinie, Krakowie i Katowicach.

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy seminariów:

 • Rolnicze elektrociepłownie biogazowe o sprawności powyżej 45% energii elektrycznej wykorzystujące technologię ORC, proces Kalina oraz wysokotemperaturowe ogniwo paliwowo-węglanowe o mocy 1 MWe.
 • Standaryzacja ocen substratów oraz zasady doboru składu mieszanin dla biogazowni rolniczych z uwzględnieniem oddziaływań inhibicyjnych.
 • Konwersja biomasy do paliw płynnych II generacji oraz CNG i LNG przeznaczonych do napędu ciągników rolniczych na przykładzie praktycznych zastosowań.
 • Stosowanie hybrydowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego.
 • Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • Powstanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych - niezbędny warunek rozwoju z wykorzystaniem zielonej energetyki  odnawialnych źródeł energii.
 • Sposób i instalacja do odgazowania biomasy, w tym biomasy odpadowej.
 • Sposób i instalacja do pozyskiwania wodoru z recesów pirolizy biomasy odpadowej.
 • Termiczny rozkład biomasy. Analiza dostępności i wyboru paliw pochodzących z biomasy i odpadów.
 • Układy technologiczne produkcji w skojarzeniu etanolu i energii elektrycznej oraz cieplnej.
 • Hybrydowe układy technologicznej wytwarzania energii i paliw z odnawialnych źródeł energii na energię i inne produkty.

Gdańsk 2011

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.