Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej o nowych celach dla OZE PDF Drukuj Email

26 lipca br. resort gospodarki skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczący m.in. ilości energii elektrycznej planowanej do wytworzenia ze źródeł odnawialnych. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) przygotowała oficjalne stanowisko wobec zawartych w rządowym projekcie zmian.
Dokument określa cele - poziomy udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w bilansie energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców końcowych na lata 2018 - 2019 oraz zwiększa cele na lata 2015-2017. Dodatkowo wprowadza zasadniczą zmianę do definicji biomasy leśnej oraz zmniejsza restrykcje wykorzystania jej w energetyce. W kontekście planowanych zmian, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) przygotowała oficjalne stanowisko, w którym komentuje rządowe plany.

Czytaj więcej: http://energetyka.wnp.pl

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.