Dotacje na innowacje- wsparcie ochrony własności przemmysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R PDF Drukuj Email

DOTACJE NA INNOWACJE

Ośrodek przetwarzania informacji w Warszawie ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Poddziałania 1.3.2

Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 1 września do 29 października 2010r. bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji w dni robocze w godz. 8:15-16:15 lub za pośrednictwem poczty.

W ramach poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granica ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych, mających siedzibę w Polsce, w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 mogą się ubiegać:

  • jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo- przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo- rozwojowych),
  • uczelnie;
  • spółki powołane z udziałem ww. podmiotów, nie działające dla zysku.

Ogłoszenie współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu nr 2/2010 wynosi: 3 134 670 Euro

Więcej informacji na stronie: www.poig.opi.org.pl

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.