Szkolenie w dniach 11-14 października 2010 r.nej z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

W dniach 11-14 października 2010 roku w Kazimierzu Dolnym w Hotelu "Spichlerz pod Żurawiem" odbyło się pierwsze z dwóch bezpłatnych szkoleń na temat OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Upowszechnienie badań na temat odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie ochrona własności intelektualnej z tego obszaru" i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym".

Wzięło w nich udział 30 pracowników naukowych reprezentujących m.in. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski i Instytut Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Podczas cztero-dniowego spotkania poruszano m.in. problemy związane z podstawami prawnymi, procedury ochrony praw własności intelektualnej, istotę marketingu innowacji technologicznych oraz innowacyjność w zakresie odnawialnych źródeł energii i wizja rozwoju bioenergii. Przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne. Prelegentami byli, m.in.: mgr inż Wojciech Krużewski reprezentujący Organizatora EKSPERT-SITR Sp. z o.o., mgr Marcin Momot (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), dr Maciej Psarski i dr Bartłomiej Kurzyk (Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego).

Organizator szkolenia - firma "EKSPERT-SITR" Spółka z o.o. z Koszalina zapewnił uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.

Dokumenty:

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.