Szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu odnawialnych źródeł energii. Planujemy przeszkolenie łącznie 60 pracowników jednostek naukowych.

Tematyka będzie obejmować m.in.:

  1. Zakres ustawy Prawo własności intelektualnej, prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym omówienie procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  2. Transfer, komercjalizacja i zarządzanie innowacjami,
  3. Marketing innowacji technologicznych,
  4. Zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii,
  5. Odnawialne źródła energii.

Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. Zajęcia będą prowadzone w przeważającej cześci w formie warsztatowej. Szkolenia zakończone zostaną egzaminem, a wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą egzamin otrzymają certyfikat.

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 11-14 października 2010 r.  w Kazimierzu Dolnym. Drugie szkolenie odbędzie się w dniach 26-29 września 2011 roku w Szklarskiej Porębie. Szczegóły tutaj.

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.